Kvalitetssikring

Hos os er kvalitet og produktivitet i centrum. Det er vores mål, at levere et produkt og en service, der opfylder vores kunders krav og at have et sådant omdømme, at vores kunder føler en høj grad af tilfredshed med kvaliteten, prisen og den aftalte leveringstid.

For at holde kvaliteten i top investerer vi løbende i højteknologisk kalibrerings- og kvalitetsudviklingsudstyr for at imødekomme såvel vore egne som vores kunders krav om maksimal nøjagtighed. Kvalitetsstyring sker efter fastlagte procedurer for indgangskontrol, proceskontrol og slutinspektion.

Vi er registreret og godkendt af Fødevarestyrelsen til bearbejdning af emner til fødevareindustrien. Vi opfylder hermed et hvert stillet krav til egenkontrol og sikring af sporbarhed.

Vi er ISO 9001 certificeret. Hermed kan vi imødekomme industriens krav til kvalitet, dokumentation og sporbarhed.  

 

 

Fødevaregodkendelse