Offshore

Vi har stor erfaring inden for bearbejdning til Offshore segmentet. Vi levere bl.a. til olie-, gas- og skibsindustrien og er med lige fra projektudviklingen af bl.a. prototyper frem til færdige produktioner.  Produktionen foregår ofte i mindre serier med høje krav til kompleksitet, specifikationer og tolerance. Vi bearbejder specielt tilegnede ståltyper, som bl.a. højt legerede ståltyper og håndterer certifikater og specifikationer med stor omhu. Ved mere langsigtede opgaver har vi mulighed for at oprette et lokalt lager til det særligt certificerede stål, så vi i mødekommer en mere dynamisk leverance til kunden.