Vision og værdier

VISION:

Stokholm Maskinfabrik er baseret på det gode samarbejde mellem kunde og leverandør, derfor skal vi hver dag leve op til vores bedste for at kunne levere service og kvalitet på et professionelt højt niveau. Vi ønsker derudover at tilgodese den lille kunde på lige fod med den store i et loyalt og tillidsbundet samarbejde.

Tilfredse kunder er vores bedste ambassadører, derfor skal vi udvikle os og løbende investere i udviklingen inden for højteknologi og knowhow  for at opretholde det professionelle sparring med vore kunder.

 

VÆRDIER:

Virksomheden er bygget op omkring fire kerneværdier - Præcision, Kvalitet, Leveringssikkerhed og Social ansvar.

PRÆCISION:

Vi leverer produkter og serviceydelser af højeste kvalitet ved at arbejde med de mest moderne maskiner kombineret med et højt kvalificeret personale, som altid er under udvikling og i færd med at forbedre deres færdigheder. Alsidighed og fleksibilitet er nøgleord for os, hvilket betyder at vi kan løse opgaver hurtigt og effektivt. Med vores omstillingsparathed kan vi indgå nye samarbejder og opgaver inden for en kort tidsramme.   

KVALITET:

Kvalitet er en passion for os. Derfor går vi aldrig på kompromis med kvaliteten og stiller store krav til os selv for hele tiden at kunne være på forkant med udviklingen. Vi udvikler løbende effektive systemer til kvalitetsstyring for at opfylde vores kunders og egne krav til kvalitet og præcision. Den løbende styring bruges til videre udvikling og sikrer os mod at kun top kvalitet forlader fabrikken.

LEVERINGSSIKKERHED:

Hos Stokholm Maskinfabrik er "et ord, et ord". Virksomheden bygger på loyalt og trygt samarbejde på tværs af branchen, derfor ved vi, hvor vigtigt det er at opretholde en leveringssikkerhed. Vi har dyb respekt for vore kunders tilfredshed og sætter hermed en ære i at levere kvalitet til tiden. 

SOCIAL ANSVAR:

Firmaets medarbejdere er vores vigtigste ressource. Derfor ønsker vi tilfredse og motiverede medarbejdere, som er klædt godt på til at kunne betjene vores kunder på et professionelt højt niveau. Et godt og sundt arbejdsmiljø, med stabile rammer, tillid og gode kollegaer er altafgørende for at kunne yde optimalt.

Medarbejdere hos Stokholm Maskinfabrik arbejder selvstændigt og har frihed inden for fastlagte rammer. Vi hjælper hinanden på tværs og respekterer forskelligheder. For at opretholde og udnytte de individuelle personers egenskaber og evner, opfordrer vi vores medarbejdere til at komme med forslag til forbedringer af diverse processer. Således arbejder vi sammen og indfrier vores mål i fællesskab.